WELKOM BIJ ECOHOF

WELKOM BIJ ECOHOF

ONTMOETINGSCENTRUM VOOR INITIATIEFNEMERS

ONTMOETINGSCENTRUM VOOR INITIATIEFNEMERS

In het centrum van Almere Oosterwold staat aan de Baron van Keverbergweg 5 het EcoHof, een ontmoetingscentrum voor initiatiefnemers die bouwen of gaan bouwen in het landelijk gelegen Almere Oosterwold. Het gebouw geeft een terugblik op de door Eco Architectuur BV mede geïnitieerde bouwprojecten van energieneutrale woningen die vanaf 2016 tot medio 2020 in 5 fases zijn gerealiseerd. Dit is gedaan in de rechtsvorm van het begeleid CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) waarbij de bewoners in een bouwvereniging opdrachtgever zijn geweest om het initiatief bouwconcept van een stichting, die het bouwproject administratief ondersteunde, te realiseren.

Eco Architectuur BV was hiervan opdrachtnemer en Jos Abbo architect BNA BV de uitvoerend architect. Kenmerk van dit bijzondere initiatief en de gerealiseerde samenwerking was de bepaalde rol van de toekomstige bewoners die via zelfbestuur de projecten tegen kostprijs realiseerden en dat de stedenbouwkundige opzet als zelfvoorzienende deelwijkjes herkenbaar zijn. Het zelfbestuur m.b.t. het onderhoud van de deelwijkjes kan vanuit EcoHof verder worden ondersteund.

ECOHOF: HÉT BOUWINFORMATIECENTRUM IN ALMERE OOSTERWOLD!

Heeft u ideeën voor een nieuw individueel of collectief initiatief en zoekt u hierbij professionele ondersteuning?

Neem contact met ons op!