INDIVIDUELE OPDRACHTGEVERS

  • Kunnen hun programma van eisen laten toetsen binnen de regelgeving en hun financiële mogelijkheden door de medewerkers van het architectenbureau.
  • Bij een realistische beoordeling en onderlinge afstemming kan dit leiden tot een opdrachtovereenkomst met de architect.
  • Er wordt een opdrachtovereenkomst opgesteld en overeengekomen volgens een standaard rechtsverhouding tussen opdrachtgever en architect.
  • Binnen de uitgiftevoorwaarden van de plaatselijke gemeente worden de plannen getoetst.
  • Na verkregen instemming wordt het bouwplan bestek gereedgemaakt.
  • Er wordt hierbij een installatie uitgewerkt die resulteert in een energieneutrale woning.
  • Er wordt een omgevingsvergunning aangevraagd.
  • Parallel hieraan wordt het bouwwerk aanbesteed aan een bij Woningborg aangesloten bouwondernemer, al dan niet in concurrentie aangevraagd.
  • Na de verkregen omgevingsvergunning wordt de grond aangekocht.
  • De aannemer start zijn werkzaamheden binnen een vooraf overgekomen tijdsplanning.

Heeft u ideeën voor een nieuw individueel of collectief initiatief en zoekt u hierbij professionele ondersteuning?

Neem contact met ons op!